Kostnader og utbetalinger

Inngående fakturabehandling

  • Oppgi fakturaadresse ved påmelding til kurs og konferanser
  • Overføre penger uten mottatt faktura
  • Attestere faktura

Betaling til Norge

Betalingsbetingelser på fakturaer, behandling av kreditnotaer, retur av betalingsoppdrag.

Betaling til utlandet

Sjekkliste betalingsinformasjon, betalingsbetingelser på fakturaer fra utenlandske leverandører, retur av betalingsoppdrag til utlandet.

Virksomhetskort

Retningslinjer, rutiner og søknadsskjema for kredittkort med firmaansvar.

Valutatap og valutagevinst

Ved handel i fremmed valuta påløper det gjerne et tap eller en gevinst i tidsrommet mellom bestilling og betaling. Se rutine for hvordan dette håndteres og bokføres ved UiO.

Kontantkort

Opprette, registrere, bestille og lade kort.