Betaling til Norge

Godkjente fakturaer overføres daglig fra Basware til økonomisystemet for bokføring og betaling. Fakturaene sendes til banken for betaling som hovedregel 3-5 ganger per uke. 

Daglig overføring av inngående fakturaer

Hver morgen blir alle godkjente fakturaer kontrollert og overført fra Basware til økonomisystemet eller returnert til attestant. Fakturaer som går gjennom kontrollen blir bokført i regnskapet, i tillegg til at en betalingsanmodning til leverandøren gjøres klar for oversending til banken. Fakturaene sendes til banken for betaling som hovedregel 3-5 ganger per uke. I forbindelse med ferieavvikling og lavt fakturavolum,  kan det være mindre enn 3 remitteringer per uke. 

Dersom det er godkjente fakturaer som er forfalt og som må betales raskt, kan dette ordnes. Ta kontakt på bankkvittering@admin.uio.no.

Kvittering for gjennomførte betalinger

Send epost til bankkvittering@admin.uio.no med

 • leverandør
 • fakturanummer
 • fakturadato
 • beløp

Betalingsbetingelser på fakturaer

Betalingsbetingelser leses ikke inn på hver  faktura, men settes opp på leverandøren, basert på betalingsbetingelsene på den første fakturaen UiO mottar. Dersom betalingsbetingelsene dere ser på fakturaen ikke stemmer overens med det dere har avtalt, er det viktig at dere sier fra, slik at betingelsene kan endres. Når det er inngått formelle innkjøpsavtaler, legges det inn betalingsbetingelser i tråd med avtalens innhold.

Gi beskjed hvis det avtales endrede betalingsbetingelser med en leverandør, slik at innstillingene på leverandøren kan endres i tråd med dette.

Behandling av kreditnotaer

UiOs økonomisystem motregner kreditnotaer mot andre krav UiO har mot leverandøren så snart som mulig. Dersom det ikke kommer noen fakturaer å motregne mot, vil Seksjon for regnskap kontakte leverandøren og anmode om en utbetaling. Dette påvirker ikke selve regnskapsføringen av kreditnotaen, som gjøres så snart kreditnotaen er overført fra Basware til regnskapet.

Retur av betalingsoppdrag

Det finnes hovedsaklig to grunner til at norske betalingsoppdrag avvises av banken

 • Bankkontonummer ikke gyldig/riktig
  Det hender ofte at leverandører bytter kontonummer. Det er viktig at enheten kontrollerer at både bankkontonummer og leverandørinformasjon ved attestasjon i Basware. Seksjon for regnskap tar eventuelt kontakt med enheten som har bestilt varen/tjenesten og/eller leverandøren, for å få riktig bankkontoinformasjon.
   
 • Feil KID
  KID leses inn automatisk når fakturaen kommer inn, men kan likevel bli feil. Vi sørger for retting og ny innsending til banken så raskt som mulig.
Av Nina Hvistendahl
Publisert 11. mai 2015 16:04 - Sist endret 10. apr. 2019 10:53