Inngående fakturabehandling

Veiledninger

Brukerdokumentasjon

Kodeverk

Webrapporter (Basware) Utgått 2018

Se nye rapporter for for innkjøp og fakturaoppfølging

Sende faktura til UiO

UiO har elektronisk behandling og mottak av fakturaer, UiO behandler ikke papirfakturaer (innland og utland) eller i format PDF (gjelder innland). Leverandører med begrenset antall fakturaer får tilbud om en gratis portal for å sende elektroniske fakturaer.

Av SR/GIFA
Publisert 4. mars 2019 12:54 - Sist endret 9. jan. 2020 10:18