Oppgi fakturaadresse ved påmelding til kurs og konferanser

På UiO mottas og behandles fakturaer elektronisk. Det betyr at UiO må motta faktura elektronisk(EHF innland) eller på e-post(PDF utland) , og at du ikke skal oppgi en postadresse som fakturaadresse.

Hva skal jeg oppgi i fakturaadresse-feltet?

Mange arrangører har mulighet til å sende elektronisk faktura(EHF).  Når fakturaadresse-feltet er utformet for en postadresse, trenger ikke fakturaadresse være en fysisk postadresse. I stedet skal du fylle inn:

For fakturaer fra Norge

Riktig utfylling av konferansepåmelding
Eksempel på riktig utfylt fakturaadresse for faktura fra Norge

For fakturaer fra utlandet

Hva betyr det at faktura skal "stiles til UiO"?

For at UiO skal kunne betale fakturaen, må den juridiske mottakeren av fakturaen være Universitetet i Oslo.

Fakturaen er stilet til UiO, men sendt direkte til kjøper/enhet.

Returner faktura til leverandør med henvisning til denne lenke:

http://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/index.html

Av SR/GIFA
Publisert 29. juli 2015 14:24 - Sist endret 10. apr. 2019 10:48