Kontantkort

DENNE AVTALEN ER UTLØPT -

Det er tegnet en ny avtale med DNB  som gjelder fra 01.12.2018 - Ta kontakt med SR for mer informasjon. 

 

UiO har rammeavtale med Alliansesamarbeidet Sparebank 1 DA (SR-Bank) for bruk av kontantkort. Disse benyttes for personer som av ulike årsaker ikke kan få eller har fått opprettet bankkonto i Norge. Kontantkort skal ikke benyttes til dekning av virksomhetens driftsutgifter eller hasteutbetalinger ved for eksempel forskudd til ansatte i forbindelse med lønn og reise.

UiO har inngått avtale om bruk av type kontantkort som er som et Visakort. Det kan benyttes til flere kontantuttak og i alle minibanker, og til vare- og tjenestekjøp i alle Visa-brukersteder.

Det er Seksjon for Regnskap (SR) som administrerer ordningen. SR oppretter nye konti når enheter ved UiO tar ordningen i bruk.

  • Opprettelse av ny bankkonto i SR-Bank
  • Registrere nye brukere i SR-Bank
  • Bestilling -kjøp av kort
  • Bestilling av overføring til UiOs konto i SR-bank
  • Lade kort i nettbanken i SR-bank

 

Emneord: kontantkort. Av Nanett Remen
Publisert 10. aug. 2016 10:28 - Sist endret 4. des. 2018 14:56