Virksomhetskort - kredittkort med firmaansvar

Kredittkort med firmaansvar er kredittkort hvor UiO står som juridisk eier av kortet, og er ansvarlig for å betale faktura fra kortselskapet.

Virksomhetskort utstedes som hovedregel ikke til ansatte.

For de aller fleste vil det være mer aktuelt å anskaffe et personlig kredittkort som du kan bruke på reiser.

Virksomhetskort med firmaansvar

For enheter som har gjentatte behov for å betale for innkjøp av en viss størrelse på internett, kan det søkes om kort. Merk at det ikke er anledning til å benytte slike kort på tjenestereiser eller til kontantuttak.

Retningslinjer og rutiner for virksomhetskort med firmaansvar

Søknadsskjema for virksomhetskort

Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 11. mai 2015 16:04 - Sist endret 20. aug. 2019 13:36