Inn- og utførsel av varer

Innførsel (import) av varer fra utlandet

Ved innførsel til UiO benyttes UiOs organisasjons‐ /mva-nummer: 971035854. Husk å oppgi kontaktperson, institutt og telefonnummer. Det er også fordelaktig om e-nummer og/eller fakturanummer oppgis. I tillegg bør det gjøres klart om innførselen er en normal import av vare, eller om det er snakk om en midlertidig innførsel e.l.

Ved import av levende dyr, oppgi varslingsnummer (L4iR6kA6) til speditør. Kontakt Legemiddelverket/mattilsynet ved innførsler av varer som krever denne type dokumentasjon.

Ved innførsel (import) skal aldri merverdiavgift (på engelsk VAT) belastes på fakturaen fra leverandør. Dette tas eventuelt opp med leverandøren. Merk at den utenlandske leverandøren(også privatpersoner) alltid skal legge ved faktura til bruk ved fortolling!

 

Utførsel (eksport) av varer til utlandet

Lag proforma faktura, uten mva-påslag på nøyaktig hva som sendes ut og verdien på varen, inkludert leverandørens fraktkostnader. Ved reparasjon, skriv om det er garantireparasjon, og sørg for at speditøren får informasjon og lager utførselsdeklarasjon som sendes til oss: (UIO – Regnskapsseksjonen – Postboks 1073 Blindern – 0316 Oslo) til bruk ved refusjon eller retur etter reparasjon. Skriv korrekt adresse på fraktbrev og hvem som er avsender: Universitetet i Oslo – institutt – postnummer/sted og kontaktperson med telefonnummer. For eventuelle spesialtransport/hastetransport, kontakt transportør og presiser everingstid/transportmåte/sted etc.
 

Hvordan håndterer UiO innførselsmerverdiavgift?

Enheten legger selv til tillegg/fradragskode for MVA på utenlandske varekjøp i Bestillingssystemet og Fakturasystemet. De nye tillegg/fradragskodene for MVA som skal benyttes ved varekjøp fra utland er:

 • Mva-kode 12 (tillegg) - Varekjøp fra utlandet skal alltid konteres med mvakode 12 som gir 25 % tillegg av mva.
 • Mva-kode 13 (fradrag) - Skal hovedsakelig brukes av museene og (TA) ved innkjøp av varer for direkte videresalg.
 • Mva-kode 16 (tillegg) - Varekjøp fra utlandet som skal belastes med redusert sats (15 %).
 • Mva-kode 17 (fradrag) - Skal kun brukes av museene og (TA) ved innkjøp av varer med redusert avgiftssats (15%) for direkte videresalg. 
 • Mva-kode 18 - for varer som er fritatt for mva ved innførsel, f.eks noe biologisk materiale (art 6515) og bøker til eget bruk (ikke for videresalg), o.l. 
 • Mva-kode 00 (unntak) - Skal kun benyttes unntaksvis. Eksempelvis ved betaling av hotelregninger fra utlandet.
 • OBS: Mva % sats-feltet i Bestillingssystemet og fakturasystemet skal alltid være 0 ved varekjøp fra utlandet.

Momsfritak

Det skal ikke belastes moms for eksempel for antistoffer, sera, enkelte kunstgjenstander og bøker i siste ledd. Ved innførsel av antistoffer og blod som pr definisjon inngår i lov om merverdiavgift § 6-15, skal art 6515 benyttes ved kontering i Basware. Innførsel av bøker i siste ledd er fritatt og vil ikke bli belastet mva ved innførsel, jf § 6-4.

 

Blod, antistoffer, sera til bruk i forskning

Fritaket gjelder omsetning av organer, blod, og lignende til sykehus eller medisinske laboratorier (dette inkluderer universiteter) for bruk, undersøkelse eller kontroll, jf merverdiavgiftsloven § 6-15. Dette gjelder også ved innførsel til landet. Det er veldig viktig at alle vilkårene er oppfylt. Det vil si at a) varen må falle innenfor "organer, blod og lignende" b) leveres til "sykehus eller medisinske laboratorier", og c) kjøpes for bruk, undersøkelse eller kontroll på sykehuset/medisinske laboratoriet. 

Det er svært viktig at fakturaen merkes godt med at dette faller innenfor merverdiavgiftsloven § 6-15. 
 

Midlertidig innførsler av varer

Ved testing av utstyr, demoer, reklamasjoner, reparasjoner, lån e.l., skal innførselsdeklarasjon utfylles og proformafaktura vedlegges. Det stilles strenge krav fra Tollvesenet om dokumentasjon ved denne type innførsel og vi ber om at disse etterfølges for å unngå feilbelastning av mva. (Speditør vil som regel fylle ut disse).

Varer som er midlertidig innført, må gjenutføres senest innen ett år etter innførsel.
Proforma faktura for varens verdi skal vedlegges forsendelsen både ved inn- og utførsel. Speditør skal fylle ut innførselsdeklarasjonen med tydelig merking på at dette er midlertidig innførsel, og sende dokumentasjon til fortolling@admin.uio.no når enheten mottar en vare som tas inn midlertidig.

Send en kort mail med følgende innhold til fortolling@admin.uio.no:

 • Midlertidig innførsel /utførsel:
 • Dato vare mottatt:
 • Forventet dato for retur:
 • Leverandør:
 • Varens verdi:
 • Formål med midlertidig forsendelse: Reparasjon, garanti, demo etc.
 • Speditør:
 • Sendingsnr:
 • Bestiller/Kontaktperson navn + telefon
 • Fyll ut proformafaktura (dhl.no)

Når varen så blir gjenutført av Norge må enheten informere om dette via fortolling@admin.uio.no. Om vi ikke knytter gjenutførselen mot den originale innførselen vil UiO måtte betale importavgiftene, uavhengig av om vi faktisk gjenutførte innen fristen. 

Reparasjon og garanti

Dersom vi sender varer til utlandet for reparasjon, må vi som hovedregel betale innførselsmerverdiavgift på reparasjonskostnadene ved retur av varen til Norge. Dette fordi Tollvesenet anser varen som å ha fått en verdiøkning tilsvarende raparasjonskostnadene, og da må det beregnes mva. Inkludert i grunnlaget for mva kommer blant annet fraktkostnadene ut og inn av Norge. Det er sædeles viktig at avsender i utlandet legger ved dokumentasjon som viser at varen returneres til Norge etter reparasjon, slik at vi kun betaler mva for reparasjonskostnadene, og ikke varens totale verdi. 


Dersom vi har en garantiavtale som gir oss rett til gratis reparasjon, gratis tilsending av reservedeler o.l. vil dette ikke utløse avgiftsplikt ved innførsel. Dette gjelder kun dersom vi ikke betaler for tjenesten/varene. 

Refusjoner

Som registrert i mva-registeret er Universitetet i Oslo avskåret fra å kunne søke om refusjon ved eksport av varer, eller av de fleste øvrige grunner. 

Reform 2017

Ved overgangen til 2017 har ansvaret for beregning av innførselsmoms blitt overført fra Tollvesenet til den enkelte importør, deriblant UiO. Dette resulterer i at vi blir pålagt et betydelig ansvar ved import av varer. De enkelte enhetene vil imidlertid i stor grad skjermes fra konsekvensene av reformen, og vil først og fremst oppleve at det kommer noen nye avgiftskoder (se over). I tillegg faller tollkreditten bort i sin helhet. Speditør vil kun ha bruk for universitetets organisasjonummer, 971 035 854. 

 

 

Av Martin Berntzen Often
Publisert 13. mai 2015 11:56 - Sist endret 21. nov. 2018 13:35