Kodeverk og skjemaer

Kodeverk

Artskontoplan

Prosjektkoder

Stedkoder

Tiltakskoder

Skjemaer

Anleggsregisteret FA - vedlikehold

Brukertilgang systemer

For ADS-ansatte/interne søknader:

Budsjettdisponeringsmyndighet BDM

EFP - budsjettmaler

Nasjonale søknadstyper. Nytt budsjetteringsmalverk for ulike søknadstyper er lansert 1/10-2018. Malen inneholder 4 ulike bidragsprosjekter og 2 ulike oppdragsprosjekter. Aktuell søknadstype velges fra nedtrekksmenyen, og relevante arkfaner fremkommer automatisk. 

EFP - prosjektregistrering

EFP - timeregistrering

EFP - frikjøp

Kontering

Oracle kontosegment - registreringssøknad

Tertial- og årsavslutning

Øvrige skjemaer og maler

 

Av SR/GAPI og SPP
Publisert 6. des. 2018 10:55 - Sist endret 19. okt. 2020 14:22