Kodeverk, skjemaer, maler og attester 

Attester for UiO

Garanti, MVA, firma og skatt. Norsk/engelsk mm. 
Ansvarlig: ADS/SI.

Kontaktpunkter for regnskap

Besvarer spørsmål om skjemaer og fagtemaer.

Kodeverk

Kodeverk                                 Kommentar
Artskontoplan (xlsx) Se også Artskontoinformasjonkonvertering (excel) - inntektsarter (excel) - kontohistorikk
Tiltakskoder Rapport: "UiO Økonomioppfølging" - "Tiltaksregister". Lister alle gyldige tiltakskoder per aktuell dato. Hovedtiltak(liste) viser tiltaksserier med navn.
- Noen enheter har laget egne tiltaksoversikter.
Prosjekter Rapport: "UiO Prosjektoppfølging" - "Prosjektregister". Se også prosjektnummerserier. Noen enheter har laget egne oversikter.
Stedkoder (xlsx) Ansvarlig: ADS/Seksjon for applikasjonsforvaltning. Se også stedkoder.
FA Overordnet anleggsinformasjon Rapport: "UiO Innkjøp og Fakturaoppfølging" - "Anlegg"
FA Lokasjonskoder (rapport Discoverer)

 

Skjemaer og maler

Skjema Kommentar
 

Brukertilgang systemer - søknadsskjemaer

For enhetene/eksterne
Fakturasystemet Basware IP Nettskjema - Skjemaveileder IP
Bestillingssystemet Basware PM Nettskjema - Skjemaveileder PM
Økonomisystemet OA Nettskjema
Styringskart, Kuben og Buddy Nettskjema

Tableau økonomirapporter (for økonomimedarbeider og superbruker)

Nettskjema
Balancer og Task Manager (send mail) avstemming-kontroll@admin.uio.no 
For ADS-ansatte/internt
ADS - Økonomisystemet OA Nettskjema
ADS - PM Admin Nettskjema
ADS - IP Admin og Master Nettskjema
 

BDM Budsjettdisponeringsmyndighet

Budsjettdisponeringsmyndighet(BDM) - søknadsskjema (xls) Skjemaveileder BDM
Informasjon BDM

Innsending av BDM-skjema og systemtilganger 

Sletting av systemtilganger og myndigheter

EFP - budsjettmaler

Nasjonale søknadstyper

Nytt budsjetteringsmalverk for ulike søknadstyper er lansert 1/10-2018. Malen inneholder 4 ulike bidragsprosjekter og 2 ulike oppdragsprosjekter. Aktuell søknadstype velges fra nedtrekksmenyen, og relevante arkfaner fremkommer automatisk. 

Budsjettmal for ulike søknadstyper  
Budsjettmal tilpasset Nasjonal Infrastruktur Lansert 12/9-2018Lansert 12/9-2018Lansert 12/9/2018
Rebudsjettering TDI  
EU - maler  
EU-Horizon 2020 (inkl. ERC) vedtatt valutapolicy UiO
MSCA (2014-2017)  
MSCA (2018-2020)  
Oppdragsprosjekter
Undervisningsoppdrag  
 

EFP - Prosjektetablering

Prosjektopprettelse- og endringsskjema Egen nettside/innlogging for autoriserte brukere

Timeregistrering og Frikjøp

 

Timeregistrering H2020

 
Timeregistrering 2018 H2020  
Timeregistrering 2017 H2020  
Timeregistrering 2016 H2020  

Lønnsavregning H2020Lønnsavregning H2020Timeregistrering 7RP

 
Timeregistrering 2018 7 RP  
Timeregistrering 2017 7 RP  
Timeregistrering 2016 7 RP  
Frikjøpsskjema  
Frikjøp - andel_Eomp_2018/2019  
   
Utbetalingsanmodning coordinator EU (pdf) (doc)  
Decleration on person  
Lønnsavregning H2020  
 

FA-registeret - vedlikehold og ompostering

Kapitalisering av anlegg under utførelse (xlsx)  
Salg og kassasjon av eiendeler (xls)  
Ompostering - FA (xls)  
Opprettelse av leiestedsnavn(xls)  
 

Kontering

Forskudd Ansvarlig: ADS/SL Seksjon for lønn
Tilbakebetaling kreditnota - skjema (odt)  
Grunnlag for kreditnota - skjema (odt)  
Overføre penger uten faktura  
 

Oracle kontosegment - registrering

Artskonto Nettskjema.
Stedkode Nettskjema. Ansvarlig: ADS/SL. Info om stedkoder.
Prosjekt Info om EFP.
Tiltakskode Excelskjema.
 

Tertial- og årsavslutning

Beholdning/varelager (xlsx) - bokmål (nynorsk versjon (xlsx))
Tap på fordringer (xlsx) - bokmål (nynorsk versjon (xlsx))
 

Øvrige skjemaer og maler

Avstemming balansekonti (xls)
Bestillingsrett (xls)
Kassetelling (xlsx)
Konteringsmal for periodiseringer (xls)
Konteringsmal for internhandel og frikjøp i eOmposteringsløsningen (xls)
Konteringsmal for ompostering, bevilgning, IB, varelager og bankbilag i eOmposteringsløsningen (xls)
Registreringsskjema for E-pay innbetalingsløsning (pdf)
Utbetalinger til utlandet via SAP - kontoopplysninger (pdf)

 

Se flere skjemaoversikter