Hovedtiltak

Listen viser gjeldende tiltaksserier med navn (hovedtiltak).

 • 100000 Forskning
 • 350000 Personlige tiltakskoder - Forskningsstøtte 
 • 390000 Personlige tiltakskoder - Post Doc
 • 400000 Forskerutdanning
 • 410000 Personlige tiltakskoder - Stipendiater
 • 500000 Etter- og videreutdanning
 • 600000 Undervisning lavere grad
 • 610000 Undervisning høyere grad
 • 620000 Undervisning profesjonsstudium
 • 640000 Undervisning annet
 • 690000 Eksamen
 • 700000 Formidling/utadrettet virksomhet
 • 730000 Samlinger og dokumentasjon
 • 800000 Annen faglig aktivitet
 • 900000 Generell drift
 • 990000 Administrasjon
Publisert 3. nov. 2015 10:30 - Sist endret 3. nov. 2015 10:30