Bekreftelser, dokumentasjon og kvalitet

Enhetene er ansvarlig for at alle vurderinger i tråd med innholdet av tertial- og årsavslutningsrutinene er gjennomført og alle relevante skjema er levert til SR innen fristene som er gitt. Dette betyr videre at dersom en enhet ikke leverer et skjema, vil SR anse at denne enheten har gjennomført vurderingene, men ikke funnet noen transaksjoner det er behov for å melde inn.

I høyremargen finnes en sjekkliste som enhetene kan benytte til å verifisere at alle vurderinger er gjennomført og rapportert.

Generelle råd om dokumentasjon og kvalitet på innlevert materiale

  • Husk at leseren av skjema og medfølgende dokumentasjon ikke vet noe mer enn det som fremkommer i rapporter og deres kommentarer/forklaringer. Det er bedre å forklare litt for mye enn litt for lite
  • Alt arbeid som gjøres og rapporter som kjøres for å kunne gjøre vurderingene, må beskrives og sendes elektronisk til ark-hjelp@admin.uio.no. Unntak fra dette er avsetning til tap på fordringer. Dette skjemaet sendes til utg-faktura@admin.uio.no . Ingen papir- eller originalversjoner skal sendes inn.
  • Vær oppmerksom på formelle krav når det gjelder utfylling av aktuelle skjemaer. Alle poster i skjemaene skal fylles ut og dersom det er signaturfelt på skjemaet, skal person med BDM for enheten undertegne skjemaet før det skannes og sendes inn

Ta kontakt med SR (ark-hjelp@admin.uio.no), dersom dere har spørsmål eller er usikker på hvordan man skal vurdere og/eller kontrollere visse områder av egen regnskapsførsel i forbindelse med avslutning, eller om dere har andre ting som dere lurer på i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Av SR/GARK
Publisert 8. des. 2016 12:47 - Sist endret 10. apr. 2019 10:14