Endringer og tidsfrister

Endringer fra forrige tertialavslutning

Ingen endringer.

Tidsfrister for regnskapsavslutningen

Avslutning i lønnssystemet

Regnskapsavslutningen i lønnssystemet følger av egen kjøreplan. Dersom ikke annet er oppgitt, er hovedboksdato for kjøringene den samme som utbetalingsdato.

SR bokfører reise- og utgiftskjøringer fra lønnssystemet i perioden kostnadene er påløpt, så lenge perioden fortsatt er åpen. Dette betyr at dere ikke trenger periodisere for disse kostnadene. Hovedboksdato for reisekjøringer som har utbetaling rundt eller rett etter månedsskiftet vil alltid bli satt til siste dato i rapporteringsmåneden.

Av SR/GARK
Publisert 8. des. 2016 12:47 - Sist endret 10. apr. 2019 10:12