Rutine for tertial- og årsavslutning

På disse sidene finner dere relevant informasjon vedrørende tertial- og årsavslutning, herunder frister og rutiner for periodiseringer, varelager, kontanter og tap på fordringer.

Informasjonen erstatter det tidligere rundskrivet, og eventuelle rutineendringer fra forrige rapportering, fremheves under punktet om endringer.

I tillegg er det også anledning for enhetene til å lenke opp informasjon med interne rutiner og frister, under eget punkt enhetenes egne sider.