Omorganisering ved årsavslutning

Alle fakturaer i Basware med stedkoder som skal avsluttes per 31.12.XX, må godkjennes i fakturasystemt senest 31.12.XX da disse stedkodene ikke vil være tilgjengelige i fakturasystemet fra og med 1.1.XX. Eventuelle konterte fakturaer på utgått stedkode, vil bli sendt på ny sirkulasjon for kontering i januar.  

Enheter som omorganiserer eller endrer stedkoder ved årsskifte må være spesielt oppmerksomme på enkelte forhold i  avslutningsskjemaene for periodiseringeringer og tap på fordringer.

  • Periodiseringer: Periodiseringer på stedkoder som skal endres (eller avsluttes) må utarbeides på eget periodiseringsbilag, med ny stedkode for tilbakeføring i januar påført i kommentarfeltet
  • Tap på fordringer: Enheten må gi beskjed om ny stedkode for tilbakeføring av avsetningen i påfølgende år i skjemaet
  • Varelager: Enheten må gi beskjed til ark-hjelp@admin.uio.no i god tid før årsslutt slik at balansekonto for det aktuelle varelageret kan knyttes opp mot ny stedkode

Prosjekter, anleggsmidler og registrert utstyr vil bli flyttet av ADS i tråd med de vanlige rutinene for omorganiseringsprosjekt.

Av SR/GARK
Publisert 8. des. 2016 12:47 - Sist endret 29. okt. 2019 08:07