Aktivitet 1: Beskrive ny organisasjonsmodell

Frist: 3,5 måneder før iverksettelsen av omorganiseringen (15/09)

Ansvar: Enhet og Avdeling for personalstøtte (AP)


Utarbeide ny organisasjonsstruktur

En ny organisasjonsstruktur innebærer at det

  • legges opp nye organisasjonsenheter
  • utarbeides nye organisasjonsnavn/betegnelser

SAP er autorativt system for organisasjonsstrukturen. Øvrige system vil legge denne til grunn og noen vil automatisk arve denne fra SAP. Dette er derfor en viktig første aktivitet.

Enheten er ansvarlig for å beskrive den nye organisasjonsstrukturen samt å navnsette alle enhetene. Det er viktig å være klar over at dette noen ganger krever en beslutningsprosess ved enheten som kan ta tid.

Alle omorganiseringer skal skje med virkningsdato 1/1- nytt år. Den nye organisasjonsstrukturen må være klar i midten av september slik at budsjettprosessen kan gjennomføres i oktober/november.

Enheten skal senest 9 måneder før planlagt iverksettelse av organisasjons-endringen varsle systemeier for organisasjonsendringer (e-post) om planlagte organisasjonsendringer. Avdeling for personalstøtte (AP) vil da invitere til et planleggingsmøte for å gå igjennom hva som må på plass, og når. .

Etter møtet, vil AP kvalitetssikre forslaget med eierne av de berørte administrative systemene. Deretter legger systemeierne relevante arbeidsdokumenter i enhetens Vortexmappe til videre bearbeiding.

Utarbeide ny kostnadsstedstruktur

Dette skjer på grunnlag excelskjemaet betegnelser-stedkoder i enhetens Vortexmappe.

Utarbeide ny arkivstruktur

Dette skjer på grunnlag excelskjemaet betegnelser-stedkoder  i enhetens Vortexmappe.

Vurdere behov og gjennomføre eventuelle endringer i Jobbnorge

Dette skjer på grunnlag excelskjemaet betegnelser-stedkoder i enhetens Vortexmappe.
 

Publisert 2. okt. 2013 15:54 - Sist endret 28. juli 2017 17:58