Aktivitet 7: Legge inn ny data i administrative systemer

Frist SAP: 2/3 måned før iverksettelsen av organisasjonsendring(10/12)

Frist andre systemer: Første arbeidsdag etter iverksettelsen av organisasjonsendring (02/01)

Ansvar: Systemeiere

Oppgave

Systemaneiere flytter stillinger og personer til nye organisasjonenheter basert på data i ferdig oppdaterte excelark som ligger i enhetens Vortexmappe.
 

Publisert 3. okt. 2013 12:24 - Sist endret 8. des. 2015 12:42