Veiledning for administratorer av en Vortexmappe

Enheter under endring har en egen Vortexmappe for å laste opp og redigere dokumenter. Som administrator for denne mappen har du ansvar for at de riktige personene i din enhet kan lese og redigere filene i mappen.

Rettighetsnivåer

 1. En person som kun skal kunne lese filer i mappen, skal tildeles Lese-rettigheter.
 2. En person som både skal kunne lese, redigere, laste opp og slette filer i mappen, må få tildelt Lese og skrive-rettigheter. De fleste personer som er involvert i en organisasjonsendringsprosess ved en enhet vil trenge dette rettighetsnivå.
 3. Som lokal administrator har du fått tildelt Administrere - alle rettigheter noe som i tillegg til Lese og skrive-rettigheter gir deg rett til å endre tildelingen av rettigheter. Disse innstillingene skal du aldri endre selv. Kontakt ansvarlig nettredaktør ved behov for endringer her.

Forhåndsinnstilte rettigheter

Følgende rettigheter er forhåndsinnstilte i alle Vortexmappene som brukes i forbindelse med organisasjonsendringer:

 • Lese og skrive: vtx-systemeier-skriverett
 • Administrere - alle rettigheter: vtxadm, webredaktor-uio, vtx-systemeier-administrator, <lokal administrator>

Merk: Disse innstillingene skal aldri endres av lokal administrator. Kontakt ansvarlig nettredaktør dersom det er behov for endringer her.

Hvordan tildele rettigheter

1. Gå til oversikten over Vortexmapper og logg inn i mappen til din enhet.

 

2. Klikk på ditt navn øverst til høyre og velg Administrer denne mappen.

 

3. Klikk på fanen Rettigheter.

 

4. I avsnittet Lese og skrive (evt. Lese) klikk på knappen Endre.

 

5. Skriv navnet eller brukernavnet til personen som skal få lese- og skrivetilgang (evt. bare lesetilgang) til mappen i feltet under Enkeltbrukere. Det vil dukke opp et forslag til person. Hvis forslaget er korrekt, klikk på det og personens navn vil legge seg inn i feltet. Klikk på Legg til.

 

6. Personens navn vil nå bli synlig som en lenke under Enkeltbrukere. Legg eventuelt inn flere personer. Avslutt ved å klikke på knappen Lagre.

 

7. Personen(e)s navn vil nå være ført opp i avsnittet Lese og skrive (evt. Lese). Klikk på lenken Slutt å administrere øverst på siden for å komme tilbake til mappens visningsmodus.

 

Hvordan slette rettigheter

 • Følg punkt 1.-4. under hvordan tildele rettigheter.
 • Klikk på det røde krysset X til høyre for personen(e) som ikke lenger skal ha den tildelte rettigheten.   
 • Personen(e)s navn vil da forsvinne fra oversikten. Klikk på Lagre og så på lenken Slutt å administrere øverst på siden for å komme tilbake til mappens visningsmodus.


   

Publisert 29. okt. 2013 15:18 - Sist endret 1. jan. 2019 12:12