Stedkodeoversikt ved KHM

Enhetsnavn Stedkode
Kulturhistorisk museum 270000
Direktørens stab 278600
Seksjon for Administrative Støttetjenester 278100
Utstillings- og Forskningsadministrasjon 278110
Avdeling for Personal og drift 278120
Avdeling for Økonomi 278130
Avdeling for Butikkdrift 278140
Arkeologisk seksjon 278200
Forvaltningsundersøkelser 278210
Seksjon for Etnografi, Numismatikk og Klassisk Arkeologi 278300
Avdeling for Etnografi 278310
Avdeling for Numismatikk og Klassisk Arkeologi 278320
Avdeling for Museum for universitets- og vitenskapshistorie 278330
Utstillings- og Publikumsseksjonen 278400
Gruppe for utstillingsproduksjon 278410
Seksjon for Samlingsforvaltning 278500
Gruppe for DigDok, IT og arkiv 278510
DigDok 278511
IT 278512
Arkiv 278513
Gruppe for Konservering 278520
Saving Oseberg 278530
REVITA 278540
Publisert 16. des. 2016 11:14 - Sist endret 7. feb. 2017 12:21