Stedkodeoversikter for MED

Se excel-fil på UiOs oversikt for å finne stedkoder på alle enheter. Enheter ved MED som ønsker det har egne oversikter under. Stedkoder finnes også på enhetenes eksterne nettsider under presentasjonen av organisasjonen.

Fakultetsledelse og -administrasjon

Se excel-fil på UiOs oversikt for å finne stedkoder på fakultetsledelsen og -administrasjonen. Stedkodene er også oppgitt på organisasjonssidene til fakultetsadministrasjonen.

IMB

Se excel-fil på UiOs oversikt for å finne stedkoder på IMB, eller kontakt administrasjonssjef. Stedkodene er også oppgitt på organisasjonssidene til instituttet.

HELSAM

Enhet Stedkode
Institutt for helse og samfunn 520000
Helsam, Felles faglig aktivitet 520010
Fellesadministrasjon Helsam 520100
Seksjon for forskningsadministrasjon 520103
Seksjon for økonomi og personal 520104
Seksjon for studieadministrasjon 520105
Avdeling for helsefag 521000
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 521100
Avdeling for sykepleievitenskap 521200
Senter for medisinsk etikk 521300
Avdeling for samfunnsmedisin 521400
Avdeling for allmennmedisin 521500
Praksisordning 1. og 2. semester 521510
Praksisordning 10. semester 521511

KLINMED

Enhet Stedkode
Administrasjonen 530100
Økonomiseksjonen 530101
Personalseksjonen 530102
Seksjon for informasjon og systemdrift 530103
Seksjon for undervisning og lederstøtte 530104
Sentre  
Senter for kreftbiomedisin (CCB) 530210
Senter for immunregulering (CIR) 530211
NORMENT (531070) 530212
K.G.Jebsen - Senter for psykoseforskning 531070
K.G.Jebsen - Senter for betennelsesforskning 531871
K.G.Jebsen - Senter for forskning på influensavaksine 531872
K.G.Jebsen - Senter for cøliakiforskning 531873
K.G.Jebsen - Senter for immunterapi mot kreft 534970
Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) 531000
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) 531010
Senter for psykoseforskning - tematisk område psykoser (TOP) 531011
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) 531012
Enhet barne- og ungdomspsykiatri 531013
Enhet voksenpsykiatri 531014
SFF NORMENT 531070
Administrasjon SFF - NORMENT 531071
Ole Andreassen CR-midler for SFF - NORMENT 531072
Ingrid Agartz CR-midler for SFF - NORMENT 531073
Genetic & Biostat for SFF - NORMENT 531074
Genetic & Biostat for SFF - NORMENT 531075
MR for SFF - NORMENT 531076
Toppforskningsstøtte SFF - NORMENT 531079
Medisinsk klinikk (MDK) 531100
Hjertemedisinsk avdeling 531110
Lungemedisinsk avdeling 531111
Nyremedisinsk avdeling 531112
Gastromedisinsk avdeling 531113
Infeksjonsmedisinsk avdeling 531114
Geriatrisk avdeling 531115
Endokrinologisk avdeling 531116
Avdeling for forebyggende medisin 531117
Generell indremedisinsk avdeling 531118
Akuttmedisinsk avdeling 531119
Senter for pasientmedvirkning og amhandlingsforskning 531120
Avdeling for klinisk service 531121
Hjerte-, lunge- og karklinikken  (HLK) 531500
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning 531510
Thoraxkirurgisk avdeling 531511
Lungeavdelingen 531512
Kardiologisk avdeling 531513
Institutt for kirurgisk forskning 531514
Karavdelingen - Oslo vaskulære senter 531515
Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) 531800
Avdeling for medisinsk genetikk 531810
Avdeling for mikrobiologi 531811
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 531812
Avdeling for patologi 531813
Avdeling for medisinsk biokjemi 531814
Avdeling for farmakologi 531815
Avdeling for rettsmedisin og rettstoksikologi 531818
K.G.Jebsen Senter for betennelsesforskning 531871
K.G.Jebsen Senter for forskning på influensavaksine 531872
Oslo sykehusservice (OSS) 532000
Nevroklinikken (NVR) 534200
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 534210
Nevrokirurgi 534211
Avdeling for psykosomatisk medisin 534212
Nevrologisk avdeling 534213
Nevrohabilitering 534214
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) 534300
Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi 534310
Øyeavdelingen 534311
Øre-, nese- og halsavdelingen 534312
Ortopedisk klinikk (OPK) 534400
Ortopedisk avdeling - Ullevål 534410
Ortopedisk avdeling - Rikshospitalet 534411
Kvinneklinikken (KVI) 534500
Obstetrikk - gynekologi 534510
Barne- og ungdomsklinikken 534600
Pediatri 534610
Pediatrisk forskningsinstitutt 534611
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) 534800
Avdeling for gastro- og barnekirurgi 534810
Avdeling for urologi 534811
Avdeling for transplantasjonsmedisin 534812
Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer 534813
Institutt for indremedisinsk forskning 534814
Kreftklinikken (KRE) 534900
Avdeling for kreftbehandling 534910
Avdeling for blodsykdommer 534911
Institutt for kreftforskning 534912
Institutt for kreftgenetikk og informatikk 534913
Avdeling for gynekologisk kreft 534914
K.G.Jebsen Senter for Immunterapi mot kreft 534970
Akuttklinikken (AKU) 536000
Akuttklinisk avdeling 536010
Intervensjonssenteret 536011
Ferdighetssenteret 536012
Prehospital klinikk (PRE) 536100
Prehospital avdeling 536110
NAKOS - Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin 536111
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) 536300
Avdeling for radiologi og nukleæarmedisin 536310
Campus Ahus 538000
Administrasjonen Campus Ahus 538100
Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (KIL, Ahus) 538200
Avdeling for klinisk molekylærbiologi og laboratoriefag 538210
Klinikk for kirurgiske fag (KKF, Ahus) 538300
Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (KHP, Ahus) 538400
Publisert 16. des. 2016 11:08 - Sist endret 1. aug. 2017 14:46