Stedkodeoversikt ved TF

Enhetsnavn Stedkode
Det teologiske fakultet 110000
Det teologiske fakultetssekretariat  110010
Fagseksjonen 110020
Kompetansehevende studier (etter- og videreutdanning) 110030
Publisert 4. juni 2020 11:28 - Sist endret 4. juni 2020 11:35