Stedkodeoversikt ved UV

Enhetsnavn Stedkode
UV-fakultetet
Faculty of Education
180000
Fakultetsadministrasjon
Faculty Administration
180002
Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS)
Research, Innovation and Competence Development (FIKS)
180040
Institutt for pedagogikk (IPED)
Department of Education (IPED)
180100
UNIPED 180130
Institutt for lærerutdanning (ILS)
Department of Teacher Education and School Research (ILS)
180200
Institutt for spesialpedagogikk (ISP)
Department of Special Needs Education (ISP)
180300
LINK, senter for læring og utdanning 180900
Center for Educational Measurement (CEMO) 180700
Publisert 16. des. 2016 11:13 - Sist endret 13. mai 2019 13:15