Serviceerklæring for HR og personal ved HF

HF-personal yter service mot ledelsen ved HFs institutter og sentre og overfor enkeltansatte og søkere.

Hva gjør vi?

Det er ledelsen ved HFs institutter, seksjoner og sentre som er våre oppdragsgivere. Lenkene under gir en oversikt over ansvarsdelingen og samarbeidet mellom HF-personal og institutt-/seksjonsledelsen ved:

Fremgangsmåten for personalarbeid er beskrevet i UiOs interne personalhåndbok og personalrutiner ved UiO.

Hvordan gjør vi det?

Vi har som mål å være:

 • Forutsigbar og tilgjengelig
  Etter en samtale med en av våre saksbehandlere skal brukeren føle at de har en plan de kan forholde seg til og kan forvente at dette blir ivaretatt.
 • Profesjonell og ha spesialkompetanse
  Vi skal fremstå som profesjonelle til enhver tid slik at brukerne våre kan stole på at de får riktig svar ved henvendelser. Dette krever personalfaglig spesialkompetanse. Vi skal kunne informere om rettigheter og plikter. Vi skal kunne gi oppdatert informasjon om hvor en sak står.
 • Løsningsorientert og veiledende
  For at samarbeidet skal bli så godt som mulig tilbyr vi følgende tjenester og samarbeidsformer:
  • Felles elektronisk arbeidsområde med lese- og skrivetilgang for instituttene og personalseksjonen
  • Tidsplaner – på fellesområdet
  • Ukentlige møter
  • Maler og rutinebeskrivelser
  • Tilbud om opplæring og veiledning
  • Felles fagdag

Hvem samarbeider vi med?

Våre samarbeidspartnere er blant annet:

 

Publisert 8. nov. 2015 13:02 - Sist endret 7. feb. 2020 17:19