Inkluderende arbeidsliv ved UiO (IA)

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) (pdf) (regjeringen.no) har som mål å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide.

I mars 2014 ble den fjerde IA-avtalen undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet. UiO har signert ny IA-samarbeidsavtale (pdf) som gjelder fra 15. januar 2015 til 31. desember 2018.

 

Mål for IA-avtalen

IA-avtalen (pdf) (regjeringen.no) har som overordnet mål å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Det er satt opp tre delmål:

  1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
  2. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres.
  3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

UiOs IA-handlingsplan

På grunnlag av IA-samarbeidsavtalen mellom NAV og UiO (pdf) med varighet fra 15. januar 2015 til 31. desember 2018  har UiO utformet en ny IA-handlingsplan 2015-2018 (pdf).

IA-avtalens historikk

  • Den første IA-avtalen ble undertegnet i desember 2001, med en varighet på fire år. Bakgrunnen var en utvikling der stadig flere gikk ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger.
  • Høsten 2003 ble avtalen evaluert, og i desember samme år signerte partene en erklæring om videreføring ut avtaleperioden.
  • Avtalen ble evaluert på nytt høsten 2005, og den 14.12.2005 ble det inngått en ny intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv med varighet til 31.12.2009.
  • 24. februar 2010 ble partene enige om en tredje IA-avtale, som varer fram til 31. desember 2013.
  • 4. mars 2014 ble partene enige om en fjerde IA-avtale som varer fram til 31. desember 2018.
  • UiO har signert ny IA-samarbeidsavtale (pdf) med virkning fra 15. januar 2015.
  • Intensjonsavtalenes mål har i hovedsak vært de samme, med ett hovedmål og tre delmål.
Publisert 30. sep. 2008 14:31 - Sist endret 18. jan. 2018 19:42