Inkluderende arbeidsliv ved UiO (IA)

18. desember 2018 ble det undertegnet en ny avtale om inkluderende arbeidsliv for perioden 1.1.2019-31.12.2022 (pdf) mellom de sentrale partene i arbeidslivet. Den 2. november 2022 ble avtalen forlenget ut 2024.

 

Mål for IA-avtalen 2019-2022 (forlenget til 2024)

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

  1. Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  2. Frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange, gjentakende sykefravær.

UiOs handlingsplan for IA

Ny handlingsplan for IA er iverksatt fra september 2019.

UiOs handlingsplan for inkluderende arbeidsliv (IA) 2019-2022 (pdf)

Forlengelse av ordningen med utvidet rett til egenmelding

Partene ved UiO drøftet videreføring av ordningen med utvidet rett til egenmelding den 28.2.2019. Ordningen videreføres inntil videre med varighet frem til intensjonsavtalens sluttdato 31.12.2022. 

Arbeid med å forlenge ordningen er påbegynt.

Informasjon til ansatte: Ordning med utvidet rett til egenmelding

Inkluderingsdugnad

Regjeringens inkluderingsdugnad handler om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’n.

Les mer om inkluderingsdugnaden

IA-avtalens historikk

  • Den første IA-avtalen ble undertegnet i desember 2001, med en varighet på fire år. Bakgrunnen var en utvikling der stadig flere gikk ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger.
  • Høsten 2003 ble avtalen evaluert, og i desember samme år signerte partene en erklæring om videreføring ut avtaleperioden.
  • Avtalen ble evaluert på nytt høsten 2005, og den 14.12.2005 ble det inngått en ny intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv med varighet til 31.12.2009.
  • 24. februar 2010 ble partene enige om en tredje IA-avtale, som varer fram til 31. desember 2013.
  • 4. mars 2014 ble partene enige om en fjerde IA-avtale som varer fram til 31. desember 2018.
  • UiO signerte ny IA-samarbeidsavtale (pdf) med virkning fra 15. januar 2015 til 31. desember 2018 og utformet en ny IA-handlingsplan 2015-2018 (pdf).
  • 18. desember 2018 ble det undertegnet en ny avtale om inkluderende arbeidsliv for perioden 1.1.2019-31.12.2022 (pdf) mellom de sentrale partene i arbeidslivet og UiO utformet en ny IA-handlingsplan 2019-2022 (pdf).

Publisert 30. sep. 2008 14:31 - Sist endret 7. des. 2022 14:58