Ansvarsdeling mellom HF-personal og institutt ved permisjon

Ved spørsmål kontakt HF-personal.

Permisjonstype Institutt Personal
Foreldrepermisjon Behandles av institutt og foreldrepermisjonsteamet i Seksjon for lønn, se nettinformasjon om foreldrepermisjon.  
  • Omsorgspermisjon
  • Redusert stilling
  • Uførepermisjon
  • Øvrige permisjoner
  • Oversender godkjent søknad fra ansatte til personal
  • Gir beskjed om gjeninntredelse til personal
  • Skriver personalbrev
  • Sender gjeninntredelsesskjema til lønn = lønn startes
Ammefri Gir beskjed om krav på forskyvning pga. amming (gjelder bare rekrutteringsstillinger) Skriver forskyvningsbrev


Publisert 8. nov. 2015 12:34 - Sist endret 17. okt. 2017 14:48