Korona – personal og lønn

Koronavirus

Innen personal og lønn har koronasituasjonen reist en rekke spørsmål og ført til endrede rutiner. Denne oversikten er ikke uttømmende og oppdateres løpende. 

Sist oppdatert: 1. juli 2020

Tips til ledere

Koronasituasjonen krever ekstra handlekraft og hjerterom fra ledere.
Hent inspirasjon og støtte i noen tips og råd.