Ansvarsdeling mellom HF-personal og institutt ved fratredelser

Ved spørsmål kontakt HF-personal.

Type fratredelse Institutt Personal
 • Oppsigelse
 • Pensjon
  • AFP
  • Aldersgrense 70
  • Delvis pensjon / delvis permisjon
 • Oversender oppsigelsesbrev/søknad om pensjon/delvis pensjon/AFP fra ansatte til personal
 • Administrativ leder kontrollerer opplysningen på fratredelsesskjemaet, signerer utfylt fratredelsesskjema og sender til personal
 • Sender ansatt varsel om fratredelse
 • Sender ansatt fratredelsesbrev og skjemaet melding om fratredelse
 • Videresender melding om fratredelse til Seksjon for lønn
 • Oppsigelse ved overtallighet
 • Utløp av tilsettingsperioden
Se interne rutiner for kartlegging, varsel om oppsigelse, osv.  


Publisert 8. nov. 2015 15:27 - Sist endret 28. jan. 2016 09:28