Rutiner ved fratredelse fra Farmasi

Når en ansatt slutter eller går av med pensjon, skal utklareringsskjema (word) - (pdf) fylles ut og leveres ekspedisjonskontoret.

Publisert 11. nov. 2015 15:21 - Sist endret 1. juni 2017 08:20