Fravær

Tilrettelegging

Arbeidsgiver skal tilrettelegge for ansatte med midlertidig eller permanent redusert funksjonsevne.

Oppfølging av foreldrepermisjon

Ved foreldrepermisjoner koordinerer UiOs foreldrepermisjonsteam oppfølging og støtte til ansatte og ledere samt refusjonskrav fra NAV. Se hvilket ansvar du har som leder.

Oppfølging av sykefravær

En sykmeldt ansatt skal følges opp av nærmeste leder innen fastsatte frister i henhold til IA-avtalen.

Behandling og oppfølging av refusjoner fra NAV

Refusjon av ytelser fra NAV administreres sentralt av Gruppe for fravær og refusjon i Seksjon for lønn.

Lokale rutiner ved fravær