BHTs svartjeneste om sykefravær

Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) gir svar på spørsmål du som leder eller sykmeldt arbeidstaker har i forhold til sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Aktuelle spørsmål

 • Saksgang i sykefraværsoppfølging
 • Oppfølgingsplan
 • Dialogmøte og andre oppfølgingsmøter
 • Sykmeldingsblanketten
 • Tilrettelegging og NAV-virkemidler
 • Hjelpemidler
 • Ytelser ut over sykepengeperioden
 • Kontakt mot andre aktører (NAV, sykmelder, andre behandlere, etc.)
 • Samtaler om behov for tilrettelegging med ansatt
   
Publisert 26. feb. 2012 21:41 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23