Behandling og oppfølging av refusjoner fra NAV

Refusjon av ytelser fra NAV administreres sentralt av Gruppe for fravær og refusjon.

Merk: Dokumentasjon om fravær må sendes løpende til Gruppe for fravær og refusjon da den må være mottatt av NAV senest 3 måneder etter at fraværet startet.

Sykepenger

Når en ansatt er syk

Foreldrepenger

Når en ansatt får eller adopterer barn

Omsorgspenger

Når en ansattes barn er alminnelig syk

Pleiepenger

Når en ansattes barn er alvorlig syk

Opplæringspenger

Når en ansattes barn er syk og trenger oppfølging.

Regelverk

Skjema

Kontakt

Gruppe for fravær og refusjon
i Seksjon for lønn