Refusjon av omsorgspenger fra NAV

Omsorgspenger på grunn av sykt barn kan gi refusjonsrett fra NAV.


Hvem har krav på omsorgspenger?

  • Alle arbeidstakere som har omsorg for barn under 12 år  har rett til omsorgspenger (nav.no) i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.
  • Krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver forutsetter at arbeidsforholdet har vart i minst 4 uker.
  • Normal kvote er 10 dager. Dette er lagt inn som standardverdier i SAPUiO.
  • Antall dager med omsorgspenger kan i visse tilfeller utvides. Se mer om dette under omsorgspermisjon. Foreligger det rett til utvidet antall omsorgsdager, vil Gruppe for fravær og NAV-refusjoner øke kvoten i SAPUiO. Leder eller personalkonsulent gir melding om dette. Se mer under roller i HR-portalen.

Når refunderes omsorgspenger fra NAV?

NAV refunderer kun omsorgspenger for fravær utover 10 dager.

Følgende tilfeller vil være refusjonsberettiget (ftl § 9-8):

  • 5 dager ved tre eller flere barn under 12 år.
  • 10 dager for foreldre som er alene med omsorgen.
  • 10 dager per kronisk sykt eller funksjonshemmet barn fra 0 - 12 år.
  • Fra  første dag når arbeidstakeren kun har kronisk syke eller funksjonshemmede barn fra 12 til 18 år.

Dokumentasjon

Publisert 5. juli 2010 15:23 - Sist endret 19. apr. 2018 10:02