Fordeling av utvidet antall omsorgsdager

Oversikt over fordeling av utvidet antall omsorgsdager ved omsorg for kroniskt sykt- eller funksjonshemmet barn:

Antall barn totalt Antall barn med kronisk sykdom/ funksjonshemming Per forelder Per enslig forelder
1 1 20 40
2 1 20 40
2 2 30 60
3 1 25 50
3 2 35 70
3 3 45 90

Krav om forhåndsgodkjenning av økt antall omsorgsdager. Skjema NAV 09-06.05 sendes av lege til NAV

Publisert 29. sep. 2011 14:07 - Sist endret 26. jan. 2015 14:29