Opplæringspenger

Opplæring i forbindelse med sykdom eller funksjonshemming hos barn kan gi refusjonsrett fra NAV, jfr. ftl § 9-13 (lovdata.no).

Hvem har krav på opplæringspenger?

Arbeidstakere som har omsorg for barn med langvarig sykdom eller funsksjonshemming har rett til arbeidsfri med full lønn for å delta på kurs og annen opplæring som er nødvendig for å kunne ta seg av barnet. Det er ingen aldersgrense tilknyttet opplæringspenger.

Dokumentasjon

Publisert 18. okt. 2010 11:20 - Sist endret 14. nov. 2017 14:15