Internasjonale forskere med familie

Internasjonale forsker som har med seg familie til Norge trenger ekstra bistand fra vertsenheten for å ordne bolig, skole- og barnehageplass, arbeidstillatelse for ektefelle o.l.


Bolig

Se boliger for internasjonale forskere:

  • Toromsleilighetene har ett soverom med dobbelseng og egner seg for par med ett spedbarn på inntil 2 år; barneseng stilles vederlagsfritt til disposisjon.
  • Treromsleilighetene har ett soverom med dobbelseng og ett soverom med køyseng og egner seg for familier med inntil to barn.

Arbeidstillatelse for ektefelle

Hvis forskeren får oppholdstillatelse som faglært og ektefellen oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening, så har ektefellen generell adgang til å arbeide i Norge. Dersom forskeren er EU/EØS-borger er ektefellen som hovedregel omfattet av registreringsordningen for EU/EØS-borgere (udi.no).

Skole

Instituttet må ta ansvaret for å bistå forskeren og dennes familie med å formidle kontakt med skoler, dersom vedkommende ikke foretrekker å gjøre dette selv. Nedenfor følger noen adresser og noe informasjon som kan være til nytte.

Skoler som underviser på fremmedspråk

Skoler med engelsk, fransk og tysk undervisningsspråk (engelsk)

Norsk skole

  • I de tilfeller dette måtte være aktuelt kan instituttet (evt. forskeren selv) kontakte Skoleetaten, Skoleadministrasjonen på tlf. 22 66 70 70.
  • Barn som snakker norsk begynner i vanlig norsk klasse. Barn som ikke snakker norsk og som hører til 1. klasse og første halvdel av 2. klasse begynner også i vanlig norsk klasse. Større barn som ikke snakker godt nok norsk begynner i mottaksklasse. Ikke alle skoler har mottaksklasser, slik at eleven kan bli plassert på en skole langt unna hjemmet det første året. Henvendelse bostedsskolen for innskriving.

Barnehage

  • Universitetet har sin egen barnehage, Universitetets barnehage, som ligger ved siden av Blindern T-banestasjon. Universitetet disponerer i tillegg plasser i Blindern Barnestuer, nær Blindern og Forskningsparken T-banestasjon. Det er ett søknadsskjema til alle universitetets barnehageplasser. Forskere som er her på korte opphold har vanligvis ikke mulighet til å få plass til barnet/barna, da barnehagen ikke har egne plasser til bruk kun for kortere perioder. Forskere som skal være her minst ett barnehageår (august til juni/juli) kan søke.
  • Man bør imidlertid være klar over at ansiennitet (ansettelsestid) teller ved opptak, og at det derfor kan være vanskelig å få plass, særlig for barn under tre år. Det er også viktig å vite at det kun er opptak én gang i året, med søknadsfrist 15. mars. Enheten kan søke på vegne av forskeren. Enheten eller forskeren må selv kontakte styrer i Universitetets barnehage for nærmere informasjon og evt. søknadsskjema.
  • Ellers kan enheten kontakte bydelen forskeren og familien bosetter seg i for å få informasjon om hvilke andre muligheter som finnes. De fleste bydeler har imidlertid mangel på plasser, særlig for barn under tre år. Men bydelene har vanligvis oversikt over hvilke private barnehager og familiebarnehager som finnes i bydelen. Bydelenes barnehager har vanligvis søknadsfrist 1. mars hvert år, men dette bør forskeren eller enheten få bekreftet ved å kontakte bydelen så tidlig som mulig. Private barnehager eller familiebarnehager kan ha andre søknadsfrister.
  • SiO (sio.no) har mange barnehager, hovedsakelig på/nær Blindern og studentbyene, men disse tar vanligvis kun inn barn av studenter. Ved spørsmål om SiOs barnehager, kontakt barnehagekonsulent Ann Kristin Bjørbekk på tlf.: 22 93 35 04.

 

Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 3. juni 2020 13:32