Helseordninger for internasjonale forskere


Obligatorisk tuberkulosetest

Alle utenlandske borgere som kommer fra andre land enn Vesteuropa, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan, og som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, er forpliktet til å gjennomgå en røntgenundersøkelse av lungene og en tuberkulinprøve innen to uker etter ankomst til Norge. Undersøkelsene finner sted ved Ullevål Universitetssykehus, Diagnosestasjonen,  bygning nr. 19, kart. Forskeren må selv ta initiativ til en timeavtale ved å ringe 22 11 99 30. Oppmøte i 1. etasje. Pass må medbringes.

Merk: Siden multiresistent tuberkulose er på fremmarsj over store deler av verden er det viktig å gjennomfore undersøkelsen.

Fastlegeordning

Utlendinger som skal oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder (og derfor må melde flytting til Norge til Folkeregisteret), får automatisk tildelt en fastlege ved sitt bosted en stund ettter de har fått tildelt personnummer. Imidlertid tar dette som regel minst et halvt år slik at det anbefales at forskeren selv tar kontakt med Fastelgekontoret, tlf. 810 59 500, etter å ha fått personnummer for å melde seg inn i fastlegeordningen (helsenorge.no).

Bosatte forskere og deres barn under 16 år kan velge SiO Helse (sio.no) som fastlege. Andre medfølgende familiemedlemmer, som f.eks. ektefelle, foreldre og svigerforeldre, kan ikke velge SiO Helse som fastlege.

Helsetjenester

Internasjonale forskere som har valgt SiO Helse (sio.no) som sin fastlege, kan benytte seg av dens tilbud mot en egenandel (helsenorge.no). Internasjonale forskere på korttidsopphold (under seks måneder) eller som ennå ikke har fått tildelt en fastlege, tilbys behandling ved SiO Helse i akutte situasjoner såfremt det er kapasitet til det. I slike tilfeller må tilknytningen til UiO dokumenteres gjennom en bekreftelse fra vertsinstituttet.

SiO Helse holder til i annen etasje i Kristian Ottosens hus på Blindern og kan nåes på tlf.22 85 31 60 (for øyeblikkelig hjelp 08.00-16.00 tlf. 22 85 31 74). De praktiserer timebestilling, men har også akuttlege som gir hjelp på dagen. Åpningstider: 08.00 – 15.30 (14.45 om sommeren).

På kveldstid og i helger må den kommunale Legevakten kontaktes på tlf.: 22 93 22 93 for henvisning videre. Oppmøte ved akutt sykdom: Legevakten (oslo.kommune.no), Storgt. 40. I en nødsituasjon ringes 113.

Det finnes også flere private legesentre som er åpne på kveldstid og i helger, men de fleste av disse er forholdsvis dyre. Nedenfor er en kort oversikt over noen få av de mange private legesentre som finnes i Oslo. Stedene som nevnes her er tilfeldig valgt fra Telefonkatalogens Gule Sider. Alle de følgende stedene har kvelds- og helgeåpent.

Utlendinger som ikke er medlem i Folketrygden og som kommer fra land som ikke har en refusjonsordning med Norge (gjelder de fleste land utenfor EU/EØS), må betale 100 % for helsetjenester mottatt i Norge og kreve utgiftene refundert fra egne forsikringsordninger. Det samme gjelder alle som oppsøker det private helsevesenet. Ytelser som mottas av SiO Helse koster som regel NOK 130 - 500; kostnadene stiger betydelig ved mer kostbare undersøkelser (f.eks. CT) eller ved sykehusinnleggelser.

Alle utlendinger som ikke er bosatt i Norge og trenger sykehusinnleggelse under sitt opphold i Oslo, tas imot av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet (oslo-universitetssykehus.no).

Tannhelsetjenester

Ved behov for akutt tannbehandling kan Oslo kommunale tannlegevakt (helseetaten.oslo.kommune.no) kontaktes. Adresse: Schweigaards gate 6, 3. etasje/plan (Galleriet). Tlf.: 22 67 30 00. Åpnet alle dager på kveldstid, på helligdager også på dagtid.

Utlendinger bør være oppmerksom på at Folketrygden kun dekker tannhelsetjenester som følge av ulykker.
 

Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 9. apr. 2018 13:47