Mottak av internasjonale forskere og gjester ved ILOS

Skal du invitere en gjest eller en internasjonal forsker til ILOS? Her får du noen råd og en oversikt over rutinene ved ILOS. Se også UiOs generelle informasjon om mottak av internasjonale forskere og gjester.

Start arbeidet i god tid!

 • Forberedelsene til mottak av en internasjonal forsker eller gjest er ofte omfattende og involverer mange personer. Start derfor i god tid, spesielt når det gjelder invitasjon av personer som kommer fra land utenfor Schengen-området og hvis det skal søkes om forskerbolig!
 • Ta alltid kontakt med administrasjonskonsulent når du skal invitere gjesteforskere eller lignende. Administrasjonen kan avklare hva som må gjøres og ved behov søke assistanse hos International Staff Mobility Office (ISMO).

Følgende må klargjøres

 • Ansvarlig fagperson
 • Type avtale og hva avtalen innebærer for begge parter. Dette kan ha betydning for videre framgangsmåte. (Ansettelsesforhold, stipend, forskerutveksling, ph.d.-stipendiat, annet )
 • Økonomi (lønn/ikke lønn, honorar, ev dekning av utgifter, hvem betaler bolig, hvor skal utgifter belastes osv.)
 • Invitasjonsbrev
 • Forskerbolig: Søknad om forskerbolig sendes av administrasjonskonsulent.
 • Privatbolig: Hvor mye kan gjesten betale hvis hun/han må ut i det private boligmarkedet? Trenger gjesten hjelp til å søke bolig?
 • Innkvartering på hotell: Administrasjonskonsulent eller fagperson bestiller hotellovernatting.
 • Brukerkonto
 • Kontorplass eller lesesalsplass

Mottak når gjesten kommer

 • Avtale for ankomstdagen
 • Følge gjesten til bolig, ev. overlevere nøkler
 • Praktiske forhold ved ILOS (administrasjonskonsulent)
 • Faglig mottak, introduksjon til fagmiljø (fagperson)

Under selve oppholdet

 • Ivareta både det sosiale og det faglige under oppholdet
 • Ivareta  familiemedlemmer som er med
Publisert 12. nov. 2015 09:39 - Sist endret 14. juni 2018 13:42