Lokale mottaksrutiner for ansatte og gjester fra utlandet ved JUS

Følgende institutt ved JUS har utfyllende mottaksrutiner for ansatte og gjester fra utlandet: