Mottak av gjesteforskere ved SMR

SMR har en lokal rutine for tildeling av arbeidsplass/kontor. Utover det skal UiOs mottaksrutiner for internasjonale forskere og gjester følges.

Tildeling av arbeidsplass/kontor

Venter du en gjesteforsker som har behov for arbeidsplass/kontor ved SMR, må søknadsskjema sendes senest 2 måneder før ankomst eller samtidig med innsending av søknad om eksternfinansierte prosjekter eller gjesteforskeropphold.

Publisert 5. nov. 2015 10:48 - Sist endret 4. des. 2018 13:12