Lokale mottaksrutiner for ansatte og gjester fra utlandet ved MED

Mottaksrutiner ved instituttene

Følgende institutt ved MED har egne spesifikke mottaksrutiner for ansatte og gjester fra utlandet:

Gjesteprofessorordningen ved MED

Tilsetting av utenlandske gjesteprofessorer ved Det medisinske fakultet