Rutiner for tilknytning av eksterne personer til Helsam

Helsam ser stor faglig nytte av at avdelingene kan knytte til seg eksterne personer, men på grunn av stort press på arealer og kostnader ved øvrig infrastruktur må dette skje gjennom prioriteringer fra avdelingslederne ved instituttet. Vi har en forventning til at de som gis tilgang til infrastruktur ved instituttet bidrar aktivt i det fagmiljøet de blir en del av.

Søknadsrutiner for adgangskort og IT-konto

Søk assosiert tilknytning ved Helsam

Søknadsrutiner for kontorplass

  • Kortfattet skriftlig søknad som sendes instituttet ved administrasjonssjef som fordeler søknaden til avdelingsleder.
  • Avdelingsleder tar stilling til
    1. økonomien
    2. faglig strategisk relevanse
    3. tilgjengelig kontorareal og aktuell arbeidsplass
  • Skriftlig svar på søknaden sendes søker. Det må påregnes en behandlingstid på ca 1 – 3 uker.
  • Avtalen er gyldig inntil to år, deretter må søknadsprosessen gjentas.

Mottak av internasjonale forskere og gjester

Se egen rutine.

 

Publisert 18. nov. 2015 14:37 - Sist endret 2. okt. 2019 15:14