Gjest ved Farmasi

Tilknytning og opphold som gjest ved Farmasøytisk institutt forutsetter en avtale mellom instituttet og gjesten.

Tilganger

 • Gjester som inviteres får tilgang til instituttets bygninger og datanettverk samt kontorplass for en periode på fire uker inntil 1 år.
 • Gjester med opphold på mindre enn en uke vil normalt ikke få tildelt kontorplass og brukerkonto.
 • Instituttadministrasjonen foretar innmelding i systemet som gir tilganger (pt SAP) basert på opplysningene i gjesteavtalen.

Gjesteavtale

 • Tilgang og opphold som gjest forutsetter en avtale mellom instituttet og gjesten.
 • Avtaleskjema norsk (pdf) eller avtaleskjema engelsk (pdf) fylles ut av gjesten i samarbeid med kontaktperson og seksjonsleder før det sendes til instituttleder for endelig godkjenning.

Veiledning til utfylling av avtaleskjema

Merk: Denne veiledningen finnes også på selve avtaleskjema.

 • Tidsramme, start og slutt skal fastsettes. For å få tilgang til instituttets bygninger, infrastruktur og datanettverk må oppholdet ha et omfang på minimum fire uker og maksimum 1 år.
 • Gi en kort beskrivelse av formålet med oppholdet og hva som er det forventete resultatet. Hvilke oppgaver/prosjekt skal gjesten knyttes til. Forventede resultater i form av artikler og annet oppgis også.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan oppgaven/prosjektet passer inn i de strategiske planene for avdelingen, seksjonen, forskningsgruppen.
 • Opplysninger om gjestens arbeidsgiver fylles inn. Dersom gjesten ikke har en arbeidsgiver må det redegjøres for hvordan oppholdet finansieres.
 • Dersom gjesten skal utføre arbeidsoppgaver ved instituttet og får stønad gjennom NAV skal dette opplyses, og skriftlig dokumentasjon på at NAV har godkjent oppholdet ved instituttet skal følge avtalen. Foreligger det ikke godkjennelse fra NAV vil oppholdet ikke bli godkjent.
 • Gjør rede for hvordan driftsmidler dekkes. Oppgi kostnadssted (seksjonsnummer) prosjektnummer, tiltaksnummer.
 • Gjesten anbefales å tegne privat forsikring slik at han/hun er dekket både på og utenfor campus. Staten (UiO) er selvassurandør og har ansvaret for skader og ulykker som følge av feil på utstyr m.m.
 • Bekreftelse på at HMS-håndboka er lest bør følge som vedlegg til denne avtalen.
 • Det er ikke anledning å drive egen virksomhet fra instituttets/UiO lokaler. Det er heller ikke anledning å benytte UiO som kontakt-/referanseadresse. (Egne adresseringsregler kan komme til anvendelse ved adressering i vitenskapelige publikasjoner).
 • Brudd på avtalen medfører terminering av kontrakten med øyeblikkelig virkning.
Publisert 5. nov. 2015 16:33 - Sist endret 13. des. 2019 16:37