Mottaksrutine for gjester ved Geo


Når Tiltak Ansvar
Før ankomst
Innleggelse i SAP via nettskjema Administrasjon
IT-konto: adm sender navn, fødselsnummer, forskningsgruppe til drift@geo som melder brukernavn tilbake; IT-gruppa arkiverer passordark Administrasjon
drift@geo
Innleggelse e-postlister: all-others, evt avdelingsvise lister Administrasjon
Gjestemottaker
Tildeling kontor m/utstyr, navneskilt Administrasjon
Ankomstdag Mottak av gjesten, informasjon, besøk på sekretariatet for nøkkel og visning av posthylle, visning av kontor Gjestemottaker
1. uke Besøk hos IT-gruppa for kontoutdeling og info, besøk hos lableder for info, presentasjonsrunde Avdelingsleder/ administrativ leder
Arkivering av ferdig utfylt gjestemottaksskjema (pdf) Administrasjon


Publisert 4. nov. 2015 20:54 - Sist endret 17. feb. 2020 14:24