Mottak av gjesteforskere ved TIK

Nå og da kommer det henvendelser fra eksterne forskere eller ph.d.-kandidater som ønsker seg til TIK. Når TIK har kapasitet tar vi imot gjester for kortere eller lengre opphold.

Ph.d.-kandidater på TIKs program med ekstern arbeidsplass

  • Kan få innvilget en eller flere dager i uken med kontorplass på TIK, etter ønske fra kandidat og veileder. Søknadsskjema (odt) må sendes inn.
  • Merk at egne retningslinjer gjelder for kandidater i nærings- og offentlig-ph.d.-ordningene. Disse kandidatene har residensplikt som en del av sine kontrakter.

Ordinære gjesteforskeropphold

  • Mange ansatte ved TIK får jevnlig henvendelser og forespørsler fra ph.d.-kandidater, postdoc og andre forskere som ønsker å komme til TIK som gjesteforskere.
  • Felles for disse henvendelsene er at søkerne trenger et invitasjonsbrev fra enheten de ønsker plass på, som bekrefter at de vil ha en faglig og administrativ forankring og en veileder som har tid til vedkommende. Merk at TIK har svært begrensede ressurser til å følge opp denne søkergruppen aktivt.

Henvendelser uten faglig interesse

I de tilfeller hvor det ikke er grunnlag for å vurdere et forpliktende samarbeid, kan mottaker av forespørselen formulere et enkelt, høflig avslag.

Ved faglig interesse

  • Dersom du vurderer at kandidatens fagprofil/prosjekt er så interessant at vedkommende bør inviteres til TIK, må gjesteforskeren søke via TIKs søknadsskjema (odt), og en seniorforsker på TIK burde være primært kontaktpunkt for søkeren.
  • Hver søknad er gjenstand for en helhetsvurdering der noen grunnleggende forutsetninger må ligge til grunn. Blant annet innebærer dette at oppholdet er fullfinansiert (av et prosjekt, andre instanser, eller lignende); at gjesteforskeren har et faglig samarbeid med en forsker ved TIK, og at denne tar på seg et særlig ansvar for gjesteforskeren, både sosialt og faglig; at TIK har ressurser til å ta i mot gjesteforskeren; at det avtales i forkant dersom gjesteforskeren også skal ta undervisningsoppdrag. Det forventes et samarbeid med veileder og/eller miljø, og det må spesifiseres hva søkeren skal gjøre i den aktuelle perioden. Det er viktig at TIK ikke bare blir et forskerhotell, men et aktivt arbeidsmiljø hvor kandidaten kan oppnå og bidra til faglig utvikling. Det må også tas med i betraktningen at utenlandske kandidater ofte har liten erfaring med norske forhold, og antakeligvis har behov for noe oppfølging i starten. Det er også verdt å merke seg at veiledning av eksterne ph.d. og andre yngre gjesteforskere ikke gir timeregnskapsuttelling.
  • Bare faste vitenskapelig ansatte har anledning til å invitere. Dersom du er midlertidig ansatt og får en forespørsel om invitasjonsbrev, skal denne videresendes til din gruppeleder.
  • Alle beslutninger om gjesteopphold skal godkjennes av senterleder i samråd med kontorsjef.
Publisert 4. nov. 2015 21:22 - Sist endret 23. feb. 2018 10:17