Skatt for internasjonale forskere


Søknad om skattekort

 • Det anbefales at ansatte fra utlandet leverer søknad om skattekort personlig ved ankomst i Norge til Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (sua.no).
 • Behandlingstiden hos Servicesenteret for utenlandske arbeidtakere skal være 5 virkedager, men det kan ta 2-3 uker i pressperioder.
 • Behandlingstiden hos Skatt øst Oslo skal være 3 uker, men er lenger i pressperiodene og på sommeren.
 • Søknad om skattekort fungerer som søknad om norsk IDnummer. Den ansatte får enten et fødselsnummer (permanent) eller D-nummer (midlertidig).
 • UiO henter inn skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten. Skattekortet må derfor ikke leveres til Seksjon for lønn. Dersom vedkommende har D-nummer må dette legges inn i ePhorte og oversendes til seksjon for lønn.

Skatteplikt

 • Grunnprinsipper
  • Hvis arbeidet er utført i tjeneste, må det skattes av inntekten.
  • Gjesteforelesninger er vanligvis ikke for tjenesteforhold å regne, da den praksis som følges i Oslo er slik at oppdrag og lignende av inntil to dagers varighet normalt ikke regnes som tjenesteforhold. Hvis foreleseren derimot holder et ukelangt seminar, vil det regnes som tjenesteforhold og følgelig være skattepliktig.
  • Hvis det holdes flere gjesteforelesninger i løpet av et år, vil det være en skjønnssak om dette er skattepliktig. (Dette avhenger bl.a. av om forelesningene har karakter av å være en samlet enhet. Forelesninger som inngår i ordinær undervisningsplan vil normalt være skattepliktige).
 • Avklaring
  Instituttet må ta kontakt med Skatt øst Oslo (skatteetaten.no) når det er snakk om et arbeidsforhold over tid. Skattekontoret kan også gi uforpliktende forhåndslikninger hvis dette er ønskelig.
 • Skatteavtaler
  • Det eksisterer skatteavtaler mellom Norge og de fleste land (regjeringen.no). Betingelsene i de ulike avtalene kan variere noe, men har mange fellestrekk. En gjesteforsker som er ved UiO over noe tid og som får lønn fra en norsk institusjon vil være skattepliktig i Norge på lik linje med norske statsborgere.
  • Forskere fra Brasil, Frankrike, Israel, Italia, Kina, Tyrkia, Ungarn og USA kvalifiserer under visse forutsetninger for skattefritak i inntil to år (tre år for Kina). Forutsetningene varierer og er spesifisert i skatteavtalen med det respesktive landet (regjeringen.no) (jf. Brasil Art. 20, Kina Art. 20, Frankrike Art. 21, Italia art. 20, Israel art. 20, Polen art. 21, Tyrkia art. 20, Ungarn art. 20, USA art. 15 m.fl.). For Brasil, Israel, Italia og USA er det f.eks. en forutsetning at oppholdet i Norge ikke overstiger to år. Med Kina er det et krav om at inntekten skattes i hjemlandet.
 • Rutiner ved skattefritak
  • Dersom forskeren kvalifiserer for skattefritak, bør instituttet skrive brev til Skatt Øst og søke om skattefritak på forskuddsstadiet, samt vise til skatteavtalen med angjeldende land, jf. malbrev (word)
  • Dersom man ønsker å få innvilget søknad om skattefritak, er det viktig at den som har fullmakt til å tilby stillingen, sender en invitasjon til den aktuelle forskeren. Invitasjonen bør ha et offisielt preg, og hensikten med oppholdet bør fremgå, for eksempel ved omtale av arbeidsoppgaver, fagplaner m.m. Videre bør det fremgå av invitasjonen at oppholdet er midlertidig og ikke overstiger to år, jf. malbrev (word). Invitasjonen bør skrives og sendes av instituttet som kjenner best til forskerens oppgaver og planer for oppholdet i Norge. Kopi av dette brevet vedlegges søknaden til likningskontoret.
  • For søknad om skattefritak benytt følgende adresse:
   Skatt Øst Oslo
   Fastsetting utland
   Diplomatgruppa
   Postboks 9200 Grønland
   0134 Oslo

Utlendingsfradraget

 • Utlendinger kan velge mellom et generelt standardfradrag i skattegrunnlaget, eller fradrag for reelle utgifter og merkostnader. Fradraget kan gis for alle opphold på under 6 måneder og fra 1. januar det året man passerer 183 dagers opphold i Norge. Deretter i ett år til.
 • Satsen er 10 % av bruttolønnsinntekt, maksimum kr 40.000.
 • Informasjon om fradraget foreligger på norsk (skatteetaten.no) og engelsk (skatteetaten.no).
 • Man kan ikke kreve standardfradrag og samtidig fradrag for reelle kostnader. Ei heller motta et utlandsstipend (f.eks. EUs mobility allownce eller Nordisk Råds utenlandstillegg) og samtidig skattes i hht. standardfradraget (dvs. bruke skattetabell i serien 7300 - 7499).
 • For EU-pendlere og mottakere av EUs "mobility allowance" vil det ikke lønne seg å søke om standardfradraget, jf. Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag (norsk/engelsk) (skatteetaten.no).
 • Merk: Uansett hva som står på skattekortet, må fradraget kreves ved levering av selvangivelsen.

Forhåndslikning før utreise

Skatteseminar for internasjonale forskere ved UiO

I april hvert år inviterer International Staff Mobility Office (ISMO) internasjonale forskere og vertskapsaktører ved UiO til et skatteseminar for å gi informasjon og råd til utfylling av selvangivelsen. Seminaret blir bl.a. kunngjort på supporttsidene til internasjonale forskere.

Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 23. okt. 2018 11:12