Skatt for internasjonale forskere


Søknad om skattekort

 • Det anbefales at ansatte fra utlandet leverer søknad om skattekort personlig ved ankomst i Norge til Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (sua.no).
 • Behandlingstiden hos Servicesenteret for utenlandske arbeidtakere skal være 5 virkedager, men det kan ta 2-3 uker i pressperioder.
 • Behandlingstiden hos Skatt øst Oslo skal være 3 uker, men er lenger i pressperiodene og på sommeren.
 • Søknad om skattekort fungerer som søknad om norsk IDnummer. Den ansatte får enten et fødselsnummer (permanent) eller D-nummer (midlertidig).
 • UiO henter inn skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten. Skattekortet må derfor ikke leveres til Seksjon for lønn. Dersom vedkommende har D-nummer må dette legges inn i ePhorte og oversendes til seksjon for lønn.

Skatteplikt

 • Grunnprinsipper
  • Hvis arbeidet er utført i tjeneste, må det skattes av inntekten.
  • Gjesteforelesninger er vanligvis ikke for tjenesteforhold å regne, da den praksis som følges i Oslo er slik at oppdrag og lignende av inntil to dagers varighet normalt ikke regnes som tjenesteforhold. Hvis foreleseren derimot holder et ukelangt seminar, vil det regnes som tjenesteforhold og følgelig være skattepliktig.
  • Hvis det holdes flere gjesteforelesninger i løpet av et år, vil det være en skjønnssak om dette er skattepliktig. (Dette avhenger bl.a. av om forelesningene har karakter av å være en samlet enhet. Forelesninger som inngår i ordinær undervisningsplan vil normalt være skattepliktige).

Kildeskatt (PAYE)

 • Fra 2019 er det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.

Forhåndslikning før utreise

Skatteseminar for internasjonale forskere ved UiO

I april hvert år inviterer International Staff Mobility Office (ISMO) internasjonale forskere og vertskapsaktører ved UiO til et skatteseminar for å gi informasjon og råd til utfylling av selvangivelsen. Seminaret blir kunngjort på nettsidene til ISMO.

Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 1. nov. 2019 10:59