Skjemaer

Oversikt over skjemaer som er spesielt relevant for den administrative oppfølgingen av internasjonale forskere

Myndighet Skjemaer

UDI

Skattetaten

NAV

  • NAVs skjemaoversikt for privatpersoner
  • S1 (tidligere E-106) - Attest om rett til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel for personer bosatt i et annet land enn det kompetente land / Entitlement to health benefits in a country other than that in which the person concerned is normally, or was previously, insured
    Gir rett til helsetjenester i bostedslandet på lik linje med andre bosatte, men utgiftene dekkes i utgangspunktet av det land der den yrkesaktive er medlem i trygden.
    • Fylles ut av lokalt NAV-kontor når vedkommende arbeider i Norge og er bosatt i et annet EØS-land, f.eks. grensearbeidere.
    • Fylles ut av NAV Internasjonal (tlf. 21 07 37 00) til personer som er medlem i folketrygden på grunnlag av art. 17-avtale, som er bosatt i et annet EØS-land.
    • Mottas av lokalt NAV-kontor fra personer som er medlem i et annet EØS-lands trygdesystem.


Publisert 15. des. 2011 11:47 - Sist endret 11. des. 2019 15:18