print logo

Visum og oppholdstillatelse

Alle borgere av land utenfor EU/EØS som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder trenger en oppholdstillatelse. Behandlingen av søknader om oppholdstillatelse kan være tidkrevende, sjekk saksbehandlingstider i UDI (udi.no), og prosessen bør derfor påbegynnes så snart personens tilknytning til UiO er formalisert.

Merk: Det er straffbart å bruke arbeidskraft som ikke har arbeidstillatelse! Arbeidsgiver må sørge for at alle ansatte til enhver tid har gyldig oppholdstillatelse for arbeid.

Nordiske borgere

Nordiske borgere trenger ingen form for tillatelse for å oppholde seg og arbeide i Norge.

EØS-borgere

Borgere fra land utenfor EØS

Opphold inntil 90 dager

  • For opphold under tre måneder er det ikke behov for oppholdstillatelse, men det kan likevel være behov for visum (udi.no).
  • Visumsøknader bør ledsages av et invitasjonsbrev eller et tilbud om tilsetting ved UiO.

Opphold over 90 dager

Det finnes i hovedsak to typer oppholdstillatelse for arbeid som er relevante for UiOs internasjonale forskere:

Faglært

Forsker med egne midler

  • For å få oppholdstillatelse som forsker med egne midler (udi.no), trenger man en tilknytning til UiO, et sted å bo og midler til å dekke oppholdet.
  • Midlene man må dokumentere tilsvarer full støtte fra Lånekassen; denne summen oppdateres årlig av Lånekassen (lanekassen.no). Som dokumentasjon godtar UDI kun dokumentasjon på støtte fra Lånekassen og/eller dokumentasjon på at søker har satt inn penger tilsvarende underholdskravet enten på søkers egen konto i Norge eller på UiOs konto for internasjonale studenter.

 

Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23