Ansettelsessaker

Rutiner og maler i ansettelsessaker

Merk: I ansettelsessaker er det lokale variasjoner i hvordan prosessene gjennomføres. Hvilke generelle rutiner som brukes må tilpasses dette. Sjekk dessuten om din enhet har lokale rutiner og maler.

Lokale rutiner og maler i ansettelsessaker

Følgende enheter har utfyllende rutiner, guider og maler i ansettelsessaker: