Oversendelse av kunngjøringstekst

Type U
Tittel i ePhorte Oversendelse av kunngjøringstekst
Avsender Saksbehandler
Mottaker Hovedtillitsvalgte
PV + hjemmel  
Leder  
Saksbehandler

Oversender kunngjøringsskjema og kunngjøringen på e-post til hovedtillitsvalgte@uio.no

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

10.1.kunngjoringsskjema-til-organisasjonene.doc

 

Merknad til saksbehandling

Tittel på e-posten skal være "Kunngjøringstekst - sted - SKO - svarfrist dato"

Merknadsfrist for organisasjonene er 3 virkedager.

Professor II SKO 8013/9301 er unntatt fra Hovedtariffavtalen og tjenestemannsorganisasjonene har derfor ikke drøftingsrett på lønn i disse utlysningene.

 

Publisert 24. juni 2014 09:10 - Sist endret 2. mars 2020 20:19