Utvidet søkerliste

Type X
Tittel i ePhorte Utvidet søkerliste
Avsender Saksbehandler
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet Søkerliste hentes fra Jobbnorge.
Merknad til saksbehandling

Se punkt 1.3 Søkernes innsynsrett her: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/intern-personalhandbok/del-01-tilsetting/index.html

Publisert 24. juni 2014 09:11 - Sist endret 2. mars 2020 20:50