Bedømmelse

Type I
Tittel i ePhorte Bedømmelse
Avsender Bedømmelseskomiteen
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Begrepene bedømmelse og sakkyndig vurdering dekker det samme, begrepsbruken varierer på ulike enheter.

Noen enheter praktiserer meroffentlighet på bedømmelsen og unntar den ikke etter Offentleglova.

Publisert 24. juni 2014 09:12 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42