Oppnevning av sorteringskomite

Type U
Tittel i ePhorte Oppnevning av sorteringskomite
Avsender Saksbehandler
Mottaker Sorteringskomite
PV + hjemmel  
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Ikke alle enheter bruker sorteringskomite.

Publisert 24. juni 2014 09:13 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42